Tłumaczenia uwierzytelnione / przysięgłe wymagane urzędowo:


(wykonywane przez tłumaczy upoważnionych sądowo do potwierdzania poprawności i zgodności z oryginałem dokumentów)

 • dokumenty samochodowe do rejestracji
 • prawa jazdy
 • akty urodzenia, chrztu, zgonu
 • akty zawarcia związku małżeńskiego
 • dokumenty tożsamości
 • zaświadczenia o zameldowaniu
 • zaświadczenia o niekaralności
 • zaświadczenia instytucji społecznych
 • akty notarialne
 • apostille
 • certyfikaty
 • opinie i atesty medyczne
 • świadectwa szkolne
 • dyplomy
 • REGON, KRS etc.
 • umowy spółki, kontrakty

i inne dokumenty

 

Tłumaczenia ekspresowe w ciągu 24h

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEJ WYCENY TŁUMACZEŃ PRZYSIĘGŁYCH:
patkon@patkon.pl