ZABEZPIECZENIE JAKOŚCI

Certyfikat jakości ISO 9001:2000 / EN ISO 9001:2000 RWTÜV / PN-EN ISO 17100:2015-06

Procedury stosowane podczas realizacji zleceń:
 • Rejestracja zlecenia
 • Analiza wymagań Klienta
 • Wybór  tłumacza/tłumaczy pod kątem języka i specjalizacji
 • Przekazanie tłumaczom wszystkich wytycznych Klienta
 • Konsultacja pomiędzy tłumaczami (ujednolicanie terminologii)
 • Nadzór procesu i koordynacja przez PATKON
 • Dwustopniowa kontrola jakości:
  • Weryfikacja przez drugiego tłumacza (poprawność merytoryczna, językowa, stylistyczna, kontrola jednolitego słownictwa)
  • Końcowa kontrola tłumaczenia przez PATKON (format, kompletność, zgodność z wytycznymi Klienta)
 • Na życzenie Klienta tworzenie i aktualizacja bazy terminologicznej