U nas wykonasz tłumaczenie dokumentów samochodowych potrzebnych do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

dowód rejestracyjny / książka pojazdu / dokument wyrejestrowania auta w kraju pochodzenia / dokument/fakturę zakupu samochodu / certyfikat, m.in. emisji spalin / przegląd samochodu

Wykonujemy także poświadczenie dwujęzycznej faktury/umowy zakupu.

Ponadto przetłumaczysz takie dokumenty jak:

prawo jazdy / świadectwo urodzenia, chrztu, zgonu / świadectwo zawarcia związku małżeńskiego / dowód/paszport / karta pobytu, zezwolenie na pobyt / zaświadczenie o zameldowaniu/o zatrudnieniu/o niekaralności / zaświadczenie instytucji społecznych / świadectwa szkolne / dyplomy / pozwolenie na wyjazd dziecka za granicę / certyfikaty / opinie medyczne i wyniki badań lekarskich / REGON, KRS, NIP / umowy spółki / akty notarialne i inne

W zależności od potrzeb Klientów tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są przez tłumaczy zaprzysiężonych przy sądach polskich lub niemieckich.

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania bezpłatnej wyceny tłumaczeń.